تعرفه نرخ حمل و نقل بار و بارنامه درون شهری اصفهان اعلام شد


تعرفه نرخ حمل و نقل بار و بارنامه درون شهری اصفهان اعلام شد

نظر به لزوم ساماندهی نرخ ها در حوزه حمل و نقل بار درون شهری اصفهان و بنابر پیشنهاد سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر، تعرفه نرخ خدمات حمل و نقل بار و کالا و صدور بارنامه وسایل نقلیه درون شهری و حومه شهر اصفهان اعلام گردید.

جداول نرخ حمل و نقل بار و کالای درون شهری اصفهان بر اساس بسته بندی یا فله ای بودن و به صورت کیلومتر بر تن برای بارهای وزنی و حجمی محاسبه و بر اساس جداول نرخ پایه که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است تنظیم و اعلام می گردد. نرخ اعلام شده حداکثری (سقف) است و توافق بین سفارش دهنده و شرکت باربری کمتر از نرخ اعلام شده مجاز می باشد.

حمل انواع بار در سطح شهر اصفهان با موتور سیکلت برای بارهای کوچک مقیاس و برای بارهای بزرگتر با سایر وسایل نقلیه باربر بر اساس جداول نرخ پایه اعلامی واعمال ضریب افزایشی ناشی از ترافیک جاده ، بدی آب و هوا، تراز روز و شب و ایام تعطیل مورد محاسبه قرار گرفته و پس از درج در بارنامه امکان جابجایی خواهند داشت .

بنابر مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان حمل بارهای معمولی(غیر ویژه و خطرناک) در معابر شهری نیازمند بارنامه و پروانه فعالیت وسیله نقلیه تحت پوشش یکی از شرکت های مجاز حمل و نقل درون شهری می باشد و پلیس راهور با همکاری واحدهای گشت نظارت و کنترل سازمان در سطح شهر به موارد حمل بار بدون اسناد حمل رسیدگی خواهند کرد .

تمامی خودروهای باربر در سطح شهر اصفهان بالاخص در محدوده طرح زوج و فرد بایستی کارت معاینه فنی معتبر خودرو را به همراه داشته و با درخواست پلیس ارائه نمایند.