نشست هماهنگي فرايند صدور سند حمل بارشهري تشكيل شد


نشست هماهنگي فرايند صدور سند حمل بارشهري تشكيل شد

نشست هماهنگي كارگروه مديريت بار شهري با موضوع فرايند صدور سند حمل بارشهري از سوي دفتر حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در اين سازمان تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومي شهري سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور،‌ اين نشست با حضور مرضيه حصاري مديركل دفتر حمل‌ونقل عمومي و ترافيك شهري سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها، بخشياني دبير كارگروه تخصيص سوخت مبتني بر پيمايش درون‌شهري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و همچنين مديران عامل سازمان‌هاي بار شهرداري‌ها تشكيل شد.

هدف ازتشكيل اين نشست، هم‌انديشي درخصوص ساماندهي مديريت بار شهري با تمركز ويژه بر فرايند صدور باربرگ بود كه طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت‌گرفته از ابتداي آذرماه سال جاري به صورت يك طرح سراسري در برخي از شهرداري‌هاي كشور به اجرا درخواهد آمد.

در آغاز نشست، مديركل دفتر حمل‌ونقل عمومي و ترافيك شهري ابراز اميدواري كرد با برگزاري اين نشست‌ها و آغاز طرح سراسري صدور باربرگ در كشور به‌زودي شاهد سامان‌دهي وضعيت حمل ونقل بار و كالاي درون‌شهري خواهيم بود.

در ادامه با توجه به اعلام آغاز گام های آتی طرح ملی «ساماندهی ناوگان حمل ونقل عمومی شهری و تخصیص سوخت مبتنی بر پیمایش»، درخصوص «صدور یکپارچه سند حمل بار شهری (باربرگ)»، «نصب تجهیزات موقعیت یاب هوشمند ناوگان شهری (سیپاد)» و «تخصیص سوخت مبتنی بر پیمایش در بخش شهری»، ملاحظات اجرایی صدور سند حمل بار شهری از طريق سامانه UTCMS (سامانه مديريت مركزي حمل‌ونقل شهري) شامل ویژگی‌های اساسی و ساختار سامانه طراحی شده، گام های اجرایی و همچنین نیازمندی های مربوط به اطلاع رسانی و فرهنگ سازی ساختار جدید توسط دفتر حمل‌ونقل عمومي و ترافيك شهري سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور تشریح شد.

در این سامانه، امکان اخذ دو نوع سند حمل تحت عنوان «باربرگ روزانه» و دیگری «باربرگ حقیقی/حقوقی» فراهم شده است.

لازم به ذکر است، در طراحی نرم افزار صدور سند حمل بار شهری، تلاش شده است ضمن رعایت اصل سادگی انجام فرایندهای لازم، از فناوری روز در حوزه تهیه نرم افزارهای کاربردی موبایل پایه بهره گیری شود.

در ادامه وحدت كار مدیر معاونت حمل بار و کالای شهرداری تهران گزارشي از تجارب شهرداری تهران در حوزه مدیریت بار شهری و اقدامات در دست انجام در زمینه استقرار نرم افزار صدور سند حمل و نقل بار شهرداری تهران بيان نمود.

همچنین در ادامه نشست، حاضرین به بحث و تبادل نظر درخصوص اجرای طرح نامبرده و ملاحظات مربوط به اجرای آن در شهرهای کشور پرداختند.

همچنین مقرر گردید شهرداری هاي همراه در اجراي طرح، اطلاع رسانی لازم در خصوص اجرای طرح نامبرده از جمله نصب اطلاعیه در مسیرهای پرتردد ناوگان باری و ارائه کتابچه راهنمای استفاده از سامانه را پیش از اجرای طرح، انجام دهند.